Garantie voorwaarden

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Voor alle producten geldt een garantie van 1 jaar voor bedrijven, en 2 jaar voor consumenten. Wij beschikken over een eigen reparatie afdeling met alle mogelijke onderdelen en een deskundige technische dienst, en hanteren dezelfde garantie voorwaarden als de volgende merken: Festool, Makita, Dewalt, Carrat en Bosch die als volgt luiden:
- Het kosteloos repareren van een nieuwe machine door Jeder Trading B.V, als dit binnen de garantieperiode een defect vertoont als gevolg van product- en/of materiaalfout. Naar eigen keuze kan de ter reparatie aangeboden machine ook worden vervangen door een andere machine volgens de laatste stand van de techniek.
- De kosten van terugzending van ons magazijn tot uw adres zijn voor Jeder Trading B.V, mits de garantie aanspraak wordt erkend.

Garantie omvat niet of vervalt wanneer:
- Producten die door anderen dan door Jeder Trading B.V. aangewezen deskundigen zijn gedemonteerd of door hen zijn gewijzigd.
- De gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik van de producten. Indien de instructies in de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, er sprake is van slecht onderhoud, nalatigheid etc.

Hierbij willen wij graag duidelijkheid verschaffen wat garantie / fabrieksgarantie op een product inhoud.
Wanneer een koop tot stand komt en een product word aangekocht hebben beide partijen, zowel de verkoper als de gebruiker plichten en verantwoordelijkheden omtrent deze overeenkomst. Op een product geld een garantieperiode van 1 jaar. Dit betekent niet dat het product zonder duidelijke garantievoorwaarden binnen deze termijn kosteloos gerepareerd of vervangen zal worden door de fabrikant. Door het product te kopen gaat de gebruiker hiermee akkoord en geeft hij aan dat hij hiervan op de hoogte is. De fabrikant is enkel verantwoordelijk voor schade aan het product dat terug te leiden is naar een fabricagefout. De gebruiker van het product is verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt is door: ondeskundig gebruik, slecht onderhoud, val-, waterschade, verkeerde toepassing en normale gebruikersslijtage. Dit houdt in dat de gebruiker voor 99% invloed heeft op het feit of schade aan zijn machine onder de garantie valt. Voor sommige producten die intensief of onder zeer extreme omstandigheden gebruikt worden, zijn de reparatiekosten voor de gebruiker. Zelfs al zijn de stelten na de 1e dag van aankoop al defect. Dit is helaas mogelijk als de gebruiksregels van de fabrikant niet worden opgevolgd. Bij een product zoals een oven of koelkast heeft de gebruiker weinig tot geen invloed op schade aan het product en zal er eerder sprake zijn van garantie in 99% van de gevallen.

Wat zijn de plichten en verantwoordelijkheden van de koper en verkoper?
- De verkoper heeft de plicht ervoor te zorgen dat het product dat op de markt word gebracht een deugdelijk product is. Ook is de fabrikant ervoor verantwoordelijk dat het product gebruikt kan worden voor de doeleinden waarvoor de verkopende partij reclame maakt.
- Het product dient te zijn voorzien van een handleiding (Engels of Nederlands) met daarin vermeld hoe en waarvoor het product gebruikt dient te worden met gebruiksregels die de gebruiker dient aan te houden. De garantie periode die de fabrikant geeft geldt enkel voor fouten aan onderdelen die voortkomen uit het productie proces, en niet zijn te verwijten door verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de gebruiker.
- De koper of gebruiker van het product is verantwoordelijk voor het feit dat hij het juiste model of sterkte machine aanschaft voor de werkzaamheden die hij voor ogen heeft. Tevens is de gebruiker verplicht om het product te onderhouden en de gebruik & onderhoud regels op te volgen die de fabrikant voorgeschreven heeft voor het product. Wordt het product gebruikt voor doeleinden waarvoor het product te licht is, of het product word overbelast en niet goed onderhouden, dan zal de gebruiker zelf  alle schade moeten betalen aan het product die hij  veroorzaakt.

Uw recht op een deugdelijk product
U hebt recht op een goed product. In de wet staat dat een product deugdelijk moet zijn. U moet het product een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken. Wat u van een product kunt verwachten hangt af van de volgende dingen:
a). wat de verkoper heeft gezegd.
b). wat er in reclame is gezegd.
c). het merk.
d). de prijs.
e). of het product nieuw of tweedehands is.

Wanneer voldoet een product niet aan de verwachtingen?
Een product voldoet niet aan de verwachtingen, en is dus ondeugdelijk als het product niet goed is. Maar niet alle problemen maken een product ondeugdelijk. Bijvoorbeeld als een product is versleten binnen de garantie periode, is het niet ondeugdelijk. Slijtage hoort bij gebruik en zijn onderhoudskosten. Een auto moet u ook onderhouden. De gebruiker heeft de plicht om het oliepeil wekelijks te controleren, zichzelf goed te informeren wat voor brandstof hij moet tanken en hoe het product gebruikt dient te worden. Hebt u de gebruiksregels van de fabrikant niet opgevolgd, een product verkeerd gebruikt of hebt u een product zelf beschadigd? Dan moet u de kosten voor reparatie of voor een nieuw product zelf betalen en heeft u geen recht op garantie.

Voorbeeld: U hebt een koelkast gekocht. Na een aantal jaren gaat het lampje kapot. Dan moet u dit zelf vervangen en betalen. Gaat een lade kapot omdat u deze laat vallen, dan moet u dit zelf vervangen en betalen. Maar gaat de motor opeens kapot binnen 1 jaar? Dan heeft u recht op garantie en kunt u teruggaan naar de winkel, omdat de gebruiker geen invloed op dit onderdeel kan hebben op het feit dat de motor stuk gaat. Hij kan hem niet laten vallen, niet overbelasten en in de handleiding word niet aangegeven door de fabrikant dat hij de motor periodiek moet door spuiten met droge lucht of moet nakoelen na gebruik etc. De gebruiker heeft de motor nooit in zijn handen gehad, dus hem valt niets te verwijten.

W
at te doen bij schade aan mijn stelten?
Retourzendingen dient u eerst schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar te maken. Na overleg versturen wij u vervolgens een bevestiging. Wanneer men aanspraak wil maken op garantie, dient het betreffende product niet ouder dan 1 jaar te zijn en samen met de originele aankoopbon aan Jeder Trading B.V. te worden voorgelegd. Zonder originele aankoopbon vindt e geen garantie beoordeling plaats en wordt een eventuele reparatie uitgevoerd tegen de geldende onderdelenkosten en het standaard werkplaatstarief.

Onder het kopje "informatie" bovenaan de website vind u het kopje "retour formulier". Print deze uit en vul deze in en stuur het retour formulier samen met de aankoop factuur en de machine naar ons adres. Wij nemen direct contact met u op na ontvangst van uw machine.


Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Jeder Trading B.V. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen. Jeder Trading B.V. kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Overname of vermenigvuldiging van de op deze site vermelde informatie is – anders dan uitsluitend voor PRIVE gebruik- alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van Jeder Trading B.V. is verkregen.